logo

Home

Wat doen wij:

 

Netprev organiseert contactavonden voor schoolbesturen, directies, coördinerend preventieadviseurs, preventieadviseurs en bedrijven om netwerking rond preventie in het onderwijs uit te bouwen.

 

De ereleden en leden dragen, ieder op hun manier, bij tot het welslagen van het preventiegebeuren binnen het onderwijs.

 

De diensten en producten die zij aanbieden beantwoorden aan de eisen gesteld in de vigerende wetgeving en zijn qua verhouding prijs-kwaliteit aan te bevelen.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Het bestuur van Netprev is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie verstrekt via deze website.

Foutieve of onvolledige informatie kan gemeld worden via het contactformulier.